Dětské dopravní hřiště
V MOSTĚ

(ul. Zdeňka Fibicha - za Neprakta klubem)

Tel.: 476 707 593

Video z akce na DDH v 05/2019

Fota a video z akce na DDH dne 22.05.2022

Fota a video z akce na DDH dne 21.05.2023

Během roku 2020 byla provedena rekonstrukce učebny teoretické výuky bezpečné jízdy.  Byla provedena kompletní pokládka nové podlahové krytiny a byl nakoupen nový nábytek. Staré školní lavice byly nahrazeny novými moderními židlemi, zastaralý a poškozený nábytek- skříně a katedra pro učitele byly vyměněny taktéž za nové. Rovněž jsme prostory učebny vymalovali. Zlepšila se tím kvalita i kultura výuky dětí.

Na rekonstrukci učebny se významně finančně podílelo město Most, za což vedení města děkujeme a to hlavně jménem dětí, kterým bude učebna určitě dobře sloužit mnoho dalších let.

DDH - učebna 2020

Zároveň město Most každoročně přispívá na provoz dětského dopravního hřistě.

logo města Most - gif

Historie

V roce 1975 převzal AMK SHD Most od Technických služeb města Mostu do správy Dětské dopravní hřiště v Mostě, Fibichova ulice. Moderní komplex DDH byl vybudován na pozemku o rozloze 15.772 m2 a obsahuje objekt pro správu a vyučování, skladové prostory, vnitřní komunikace, dopravní značení svislé, veřejné osvětlení, terénní a sadové úpravy včetně celkového oplocení areálu.

Od samotného převzetí organizoval klub na DDH dopravní výchovu žáků základních škol z okresu Most včetně dětí z mateřských škol a školních družin. V souvislosti s tím zajišťoval AMK veškerou údržbu komplexu DDH včetně investic do modernizace a dovybavení učebny. V roce 1993 financoval AMK i přístavbu a rozšíření učebny dopravní výchovy.

Modrý pruh dole

Automoto klub SHD Most v AČR

Telefon: +420 476 441 310, 476 706 006 servis

E-mail: amk@amk.cz