0 Kč

AMK SHD MOST

Most - Velebudice

Dětské dopravní hřiště

V roce 1975 převzal AMK SHD Most od Technických služeb města Mostu do správy Dětské dopravní hřiště v Mostě, Fibichova ulice. Moderní komplex DDH byl vybudován na pozemku o rozloze 15.772 m2 a obsahuje objekt pro správu a vyučování, skladové prostory, vnitřní komunikace, dopravní značení svislé, veřejné osvětlení, terénní a sadové úpravy včetně celkového oplocení areálu.

Od samotného převzetí organizoval klub na DDH dopravní výchovu žáků základních škol z okresu Most včetně dětí z mateřských škol a školních družin. V souvislosti s tím zajišťoval AMK veškerou údržbu komplexu DDH včetně investic do modernizace a dovybavení učebny. V roce 1993 financoval AMK i přístavbu a rozšíření učebny dopravní výchovy.

Modrý pruh dole

Automoto klub SHD Most v AČR

Telefon: +420 476 441 310

E-mail: amk@amk.cz

AMK