automoto klub shd most v ačr

Minulost :
7. ledna 1966 byl založen Automotoklub severočeských hnědouhelných dolů při tehdejším generálním ředitelství severočeských hnědouhelných dolů. Členskou základnu tehdy tvořilo 28 členů, převážně zaměstnanců GŘ SHD. Jediným majetkem klubu byla svépomocná dílna, která byla vybavena pro provádění oprav automobilů členů AMK svépomocí.

AMK auto 1

  


Současnost :
V současné době funguje Automotoklub SHD Most jako samostatný právní subjekt sdružený v Autoklubu ČR a je spolkem (dříve občanským sdružením).

Modrý pruh dole

Automoto klub SHD Most v AČR

Telefon: +420 476 441 310, 476 706 006 servis

E-mail: amk@amk.cz